اصول اخلاقی و کاری پرسیس

  • ما تمام تلاش خود را صرف ارائه‌ی خدمات با کیفیت و بر اساس اصول حرفه‌ای و اخلاقی خواهیم نمود. 
  • ما محرمیت اطلاعات مشتریان را در راس امور قرار می‌دهیم.
  • ما به شفافیت معتقدیم چرا که شهرت و اعتبار ما به‌عنوان یک شرکت مشاوره حرفه‌ای بر مبنای اعتماد مشتریان شکل خواهد گرفت. 
  • ما برای موفقیت پروژه‌ها، هیچ قانون و اصل اخلاقی را زیر پا نخواهیم گذاشت حتی اگر منجر به از دست دادن پروژه باشد. 
  • ما استقلال رای تیم مدیریت و کارشناسان خود را تضمین می‌کنیم و از هرگونه تضاد منافع با مشتریان پرهیز خواهیم کرد. 
  • ما هرگز بدون داشتن توافق کتبی قبلی، پروژه یا حتی بخشی از آن را به شخص ثالث، برون‌سپاری نخواهیم کرد.