مشاوره مدیریت کسب و کار

پرسیس

از بینش‌ها،
فرصت‌های تجاری خلق کنید

مشاوره مدیریت کسب و کار

پرسیس

از بینش‌ها،
فرصت‌های تجاری خلق کنید

خدمات پرسیس

پرسیس خدمات خود را در راستای نیازهای مشتریان ارائه مینماید

ارزیابی کسب‌وکارها در هر کدام از مراحل رشد نیازمند نگاه و مدل متفاوتی است. تیم پرسیس با اتخاذ یک فرایند روشمند و ترکیب آن با تجربه و بینش حوزه‌ی استارتاپی، خدمات ارزیابی کسب‌وکار را به مدیران یا سرمایه‌گذاران کسب‌وکارها ارائه می‌دهد. این ارزیابی ممکن است با هدف سرمایه‌گذاری، رشد و راهبری، راستی‌آزمایی یا اهداف دیگر باشد. متناسب با هر کدام از این اهداف و کسب‌وکار مورد ارزیابی، ارزیابی جامع و کلی از کسب‌وکار و تمام جنبه‌های آن، یا ارزیابی موشکافانه و جزئی‌نگر نسبت به حوزه‌های خاص انجام می‌گیرد.

 • ارزیابی جامع کسب و کار
 • ارزیابی کوشکافانه حوزه ای
 • مالی
 • حقوقی
 • تیم و سرمایه انسانی
 • محصول ، مشتریان و بازار
 • مدل کسب و کار
 • محیط کسب و کار و رقابت
 • فرآیندهای کسب و کار

حاکمیت شرکتی ابعاد گوناگونی از شرکت را شامل می‌شود که از میان آن تمرکز بر روی هیات مدیره از اهمیت بالایی برخوردار است. مهم‌ترین عنصر در ساختار شرکت‌های بزرگ، هیات مدیره است. مسائلی مانند ترکیب اعضای هیات مدیره، مسائلی که هیات مدیره بر آن تمرکز دارد، فرایندهای تصمیم‌گیری و نیز آموزش چگونگی بهبود مستمر، بر کیفیت تصمیم‌گیری و مدیریت تاثیر می‌گذارد. مسئولیت اصلی هیات مدیره ارائه‌ی نظارت موثر بر مدیریت و هدایت به‌سوی ایجاد ارزش استراتژی‌ها در شرکت است.

 • مربی‌گری جهت توسعه هیات مدیره
 • عارضه‌یابی و تحلیل شکاف
 • تدوین برنامه‌ی جانشین‌پروری برای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره
 • تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها
 • تدوین منشورهای کمیته‌های تخصصی

حوزه‌ی مالی در کسب‌وکارها از دو جنبه بسیار مهم است: یکی تأمین منابع مالی و دیگری مدیریت منابع مالی. تأمین منابع مالی کافی، به‌موقع و با مدل مناسب، چالش همیشگی استارتاپ‌ها و SMEهاست. استارتاپ‌ها به‌دلیل این‌که در مسیر رشد سریع حرکت می‌کنند، به‌طور متناوب نیازمند تزریق منابع مالی جدید هستند و این در حالی است که راهکارهای تأمین منابع مالی برای استارتاپ‌ها و SMEها با محدودیت‌های مختلفی روبه‌رو است. مدیریت منابع مالی نیز چالش بعدی است که به‌طور خاص برای استارتاپ‌ها و SMEها که منابع محدودتر و در عین حال تجربه و دانش کمتری دارند یک مسئله‌ی همیشگی است.

 • تأمین مالی برای استارتاپ‌ها و SME ها
  • ارزیابی وضعیت نقدینگی و تعیین مدل تأمین مالی مطلوب کسب‌وکار
  • تأمین مالی برای کسب‌وکار
   • تدوین مستندات مورد نیاز
   • شناسایی سرمایه‌گذاران و مذاکرات جذب سرمایه
   • انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری
 • ارزیابی‌های مالی
  • ارزیابی موشکافانه مالی
  • ممیزی و راستی‌آزمایی مالی
  • طراحی/ بهبود ساختار فعالیت‌های مالی

رشد و توسعه‌ی سازمان‌ها از اهداف جدی و مورد نظر تمامی شرکت‌های کوچک و بزرگ است به‌طوری‌که بسیاری از فعالیت‌های ایشان در نهایت با رشد سازمان به ثمر خواهد نشست. رشد پایدار و همگون در یک شرکت به‌طوری است که تمامی بخش‌های شرکت به‌طور هماهنگ رشد نموده و بتوانند به رشد پایدار سازمان کمک نمایند. از اقدامات مهم هر سازمان برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار خود، شناسایی اهرم‌های رشد خود است تا بتواند به‌وسیله‌ی آن‌ها به توسعه‌ی بهینه‌ی محصول و بازار بپردازد.

 • شناسایی اهرم‌های رشد و برنامه‌ریزی برای استفاده از آن‌ها
 • تدوین راهبرد برای ایجاد موتورهای رشد پایدار
 • شناسایی پتانسیل‌های موجود در بازار و سازمان برای رشد و توسعه
 • برنامه‌ریزی جهت ارتقای تیم برای رقم زدن رشد همگون

سرمایه‌های انسانی در دنیای امروز که بر بستر دانش در حال توسعه و پیشرفت است از اهمیت فراوانی برخوردارند. برنامه‌ریزی جهت رشد و توسعه و نگهداشت بهینه‌ی این سرمایه‌ها و همچنین افزایش انگیزه و اشتیاق سازمانی ایشان باید در دستور کار سازمان‌های کوچک و بزرگ قرار بگیرد. مدیریت عملکرد این نیروها خود می تواند به چالشی برای سازمان تبدیل شود که با درایت مدیران می توان این تهدید را به فرصتی ذی قیمت تبدیل نمود. علاوه بر این، مفاهیم نوینی مانند منابع انسانی چابک که از دنیای شرکت های دانش بنیان نشأت گرفته است نیز می تواند به سازمان ها روح جدیدی از این مفاهیم را بدمد.

 • عارضه‌یابی و برنامه‌ریزی جهت توسعه‌ی همگون
 • تدوین راهبردهای منابع انسانی سازمان
 • برگزاری کانون‌های ارزیابی و توسعه
 • استقرار منابع انسانی چابک در سازمان
 • مشاوره مدیریت عملکرد
 • مشاوره توسعه‌ی فرهنگ سازمانی
 • آیین‌نامه‌های سازمانی
 • برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه‌ی مهارت‌های نرم
ارزیابی کسب و کار
ارزیابی کسب و کار
 • ارزیابی جامع کسب و کار
 • ارزیابی کوشکافانه حوزه ای
 • مالی
 • حقوقی
 • تیم و سرمایه انسانی
 • محصول ، مشتریان و بازار
 • مدل کسب و کار
 • محیط کسب و کار و رقابت
 • فرآیندهای کسب و کار
حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی
 • مربی‌گری جهت توسعه هیات مدیره
 • عارضه‌یابی و تحلیل شکاف
 • تدوین برنامه‌ی جانشین‌پروری برای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره
 • تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها
 • تدوین منشورهای کمیته‌های تخصصی
خدمات مالی
خدمات مالی
 • تأمین مالی برای استارتاپ‌ها و SME ها
  • ارزیابی وضعیت نقدینگی و تعیین مدل تأمین مالی مطلوب کسب‌وکار
  • تأمین مالی برای کسب‌وکار
   • تدوین مستندات مورد نیاز
   • شناسایی سرمایه‌گذاران و مذاکرات جذب سرمایه
   • انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری
 • ارزیابی‌های مالی
  • ارزیابی موشکافانه مالی
  • ممیزی و راستی‌آزمایی مالی
  • طراحی/ بهبود ساختار فعالیت‌های مالی
رشد و توسعه
رشد و توسعه
 • شناسایی اهرم‌های رشد و برنامه‌ریزی برای استفاده از آن‌ها
 • تدوین راهبرد برای ایجاد موتورهای رشد پایدار
 • شناسایی پتانسیل‌های موجود در بازار و سازمان برای رشد و توسعه
 • برنامه‌ریزی جهت ارتقای تیم برای رقم زدن رشد همگون
منابع انسانی
منابع انسانی
 • عارضه‌یابی و برنامه‌ریزی جهت توسعه‌ی همگون
 • تدوین راهبردهای منابع انسانی سازمان
 • برگزاری کانون‌های ارزیابی و توسعه
 • استقرار منابع انسانی چابک در سازمان
 • مشاوره مدیریت عملکرد
 • مشاوره توسعه‌ی فرهنگ سازمانی
 • آیین‌نامه‌های سازمانی
 • برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه‌ی مهارت‌های نرم

نظرات مشتریان پرسیس

آنچه در مورد ما می‌گویند

ما در پرسیس در تلاش برای دانش‌افزایی و توان‌افزایی در زیست‌بوم کارآفرینی، فناوری و نوآوری ایران هستیم چرا که معتقدیم آینده در دستان کارآفرینان نوآور، فناوری‌های برهم‌زننده و زیست‌بوم خلاق است.
سه کمک بزرگی که تیم پرسیس به رهبری آقای تهرانی‌نصر به ما کرد این بود که ما توانستیم هیات مدیره‌ی بهتری داشته باشیم و به تبع اون رهبری بهتری در شرکت حضور داشته باشد. کمک دوم پیاده‌سازی درست OKR بود که از کاراترین سیستم‌های مدیریتی است که در باسلام از آن استفاده می‌کنیم. کمک سوم تحول سازوکارهای منابع انسانی بود که رهبری ما را بر اساس پروداکتیویتی بهتر و مبتنی بر تکنولوژی و شفافیت بهبود بخشید.

محمدرضا آقایا

مدیرعامل باسلام

سابقه همکاری تیم ما در شرکت توسعه فناوری خوارزمی با تیم پرسیس از طریق همکاری با آقای مهندس تهرانی‌نصر بوده است. ایشان در طراحی سند استراتژیک و برنامه‌ی توسعه کسب و کار شرکت نقشی اثرگذار و فعال داشتند. تفکر خارج از چارچوب و استراتژیک ایشان توانست راهکارهای خلاقی برای خوارزمی به ارمغان آورد.

سید امیرحسین هاشمی

عضو هیات مدیره (مدیرعامل سابق)

به‌نظر من اون چیزی که پرسیس رو از سایرین متمایز می‌کنه این هست که در کنار تجربه، ترکیبی از مشاوره و مربی‌گری رو استفاده می‌کنند تا بهترین نتیجه در تعامل با خودتون به‌دست بیاد. ایده‌ها رو از دیدهای مختلف با هم به چالش کشیدیم تا بالاخره بهترین انتخاب رو انجام دادیم.

بهمن منصوری

هم‌بنیان‌گذار نبض هوشمند سلامت

حضور پرسیس در رتینا باعث ایجاد دگرگونی و بهبود قابل ملاحظه‌ای در ابعاد مختلف مدیریتی و توسعه‌ی فردی اعضای تیم شد. که این مهم جز با پشتیبانی و همکاری مستدام و مناسب تیم مجرب پرسیس ممکن نبود.

مهدی بزرگ

هم‌بنیان‌گذار رتیناتک

مشتریان ما

رهیافت پرسیس

امروزه شرکت‌ها نمی‎توانند تنها با اتکا به رویکردهای سنتی به موفقیت پایدار دست یابند. در فضای بسیار پویا و پرچالش امروز، رویکردهای چابک و کارآفرینانه، راهبردهای مبتنی بر روندهای آینده‌پژوهانه، مفاهیمی مانند تحول دیجیتال، کسب‎وکارهای یادگیرنده و داده محور و ده‎ها مفهوم و ابزار روزآمد دیگر تبدیل به یک نیاز واقعی برای شرکت‌های بزرگ و کوچک شده‌اند.

صنعت ها و شرکت های بزرگ

پرسیس تلاش خواهد نمود تا با معرفی و تبین مزایای رویکردهای کارآفرینانه و چابک و همچنین مفاهیم و ابزارهای روزآمد مدیریت شرکت‌های بزرگ، تفکر و ذهنیت متفاوتی را در این شرکت‎ها برقرار سازد تا بتوانند در محیط پرتلاطم و پر رقابت دنیای امروز به ارزش‌آفرینی پایدار دست یابند.

کسب و کارهای فناور و استارتاپی

پرسیس با بهره بردن از دانش روزآمد، شناخت کسب‎وکارهای نوآور و تجربه‌ی عملیاتی‎سازی مفاهیم، ابزارها و رویکردهای جدید، به استارتاپ‎ها و سرمایه‎گذاران کمک خواهد نمود تا ضمن ارتقای دانش و شناخت خود از کسب‎وکار و محیط آن، چنین ابزارهایی را به‌طور موثر پیاده‎سازی نمایند.

Persis Persis Persis
Persis

رویکرد پرسیس

رویکرد کلان ما

شرکت خصوصی مشاوره پرسیس در سال 1400 توسط تعدادی از فعالین حوزه مشاوره مدیریت، کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری تاسيس شد. پرسیس در شناخت عمیق‌تر صنعت و زیست بوم فعالیت شرکت‌ها و سازمان‌ها به ایشان ياري رسانده و با ارائه‌ی بینش‌ها، راهکارها و ابزارهای روزآمد، نوآورانه و کارا به ایشان کمک می‌کند تا در رقابت با ديگران سرآمد باشند.